Ortopedins utveckling i Island

Stefan Haraldssan. Överlæge, dr. med. Ortop. klin. Landspitalinn, Reykjavik.
Den ortopediska specialitetens historia i Island ar relativt kort jamfört med ortopediens utveckling inom de övriga nordiska landerna.
På sjuttonhundratalet växte så småningom till sig en akademiskt utbildad läkarkår i landet. Dessa läkare fick till en början sin utbildning i utlandet men år 1876 fick Island sin första skola för läkarutbildning och 1911 med tillkomsten av Islands Universitet, ett medicinskt fakultet. Med hänblick till de specielit ortopediska problemmen sköttes de, såsom på andra håll, till en borjan av läkare med allmän liäkarutbildning för att senare tas om hand av allmänkirurger på allmänkirurgiska avdelningar.

Decenniet efter 1940 innebär en ändring av dessa förhållanden. Isländska läkare med specialistutbildning i ortopedi återvänder till hemlandet.

Dr.med. Bjarni ]ónssan, f. 1909, påbörjar sin gärning som ortopedisk kirurg i Reykjavik år 1941. Han knyts till St. Josephs Sjukhus, där han blir överläkare 1959, en tjanst som han förtfarande upprätthåller.

Dr.med. Snorri Hallgrimsson, f. 1912 börjar sitt arbete i Reykjavik 1943. Han blev anknuten till Landspitalinn (Rikssjukhuset) år 1944. Han blir professor i allmänkirurgi vid Islands Universitet 1951 och samtidigt överläkare på kirurgiska Kliniken vid Landspitalinn. Han var verksam i såväl allmänkirurgi som ortopedisk kirurgi till sin bortgång år 1973.

Haukur Kristjánsson, f. 1913, börjar sin verksamhet som ortoped på Island 1948. Han tillträder överläkarställningen vid Reykjavik stads centrum för traumatologi (Borgarspitalinn) år 1955 och är förtfarande verksam på detta ställe.

Páll Sigurdsson, f. 1925, blir ortopedisk specialist vid Reykjavik stads center för traumatologi år 1956, överläkare för statliga försäkringsanstalten 1960 och departementschef för halso-departementet år 1970.

År 1970 borjar Haukur Árnason, f. 1934 ortopedisk verksamhet vid Reykjavik stads traumatologiska center (Borgarspitalinn).

1972 upprättas en ortopedisk Universitetsklinik vid Landspitalinn i Reykjavik med dr.med. Stefán Haraldsson, f. 1922 som överläkare. Han var före detta överläkare vid Ortopediska Kliniken i Härnösand, Sverige och är docent i ortopedi vid Lunds Universitet. Sedan 1974 uppråtthåller han även docenturen i ortopedisk kirurgi vid Islands Universitet.

Vid denna nya ortopediska klinik har dessutom från början arbetat följande specialister i ortopedi:Johann Gudmundsson, f. 1933, Bragi Gudmundsson, f. 1932, och Höskuldur Baldursson, f. 1934,

Såsom framgår av ovanstående bedrivs ortopedisk kirurgi på tre kliniker i dagens Island och alla dessa år lokaliserade till Reykjavik. På liknande sätt som i de övriga nordiska lånderna råder dår för nårvarande en viss brist.på vårdplatser för aktiv. ortopedisk kirurgi i Island, Man har emellertid tillgång till ett relativt stort antal platser för rehabilitering och eftervård vilket innebär mojlighet för korta postoperativa vårdtider på de ortopediska klinikerna.

Islands ortopedi av i dag befinner sig i ett expansivt skede och kontinuerlig kontakt upprätthålls med specialiteten i utlandet, i första hand i de övriga nordiska lånderna samt i England och USA.